מקרקעין - רשימת הקורסים הדיגיטליים

לקבלת התכנית המלאה של כל קורס - לחצו על פרטים נוספים

ללא

הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל 2022 – דיגיטלי