המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
400₪

עלות

המחיר הינו 400 ש”ח כולל מע”מ בלבד ל-50 הנרשמים הראשונים! לאחר מכן 500 ש”ח כולל מע”מ.

תוכנית הלימוד -

  • מעבר על דוגמאת הסכם מאסטר סעיף אחר סעיף.
  • לימוד זיהוי אופן הרישום בנסח רשם המקרקעין.
  • לימוד המנגנונים המיוחדים הקבועים בהסכם.
  • לימוד המסמכים והנספחים הנלווים להסכם.
  • מצורפת מצגת וחוברת מפורטת בנושא.

*החומר המקצועי מעודכן לתאריך 16.9.20*

*7.5 שעות לימוד מצולמות!*

*ניתן להפנות שאלות למרצי הקורס למייל – practika@shayeanat.com*

חשוב !

*החומר המקצועי מעודכן לתאריך 16.9.20*

*1.5 שעות לימוד מצולמות!*

*ניתן להפנות שאלות למרצה הקורס למייל – practika@shayeanat.com*