הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
1600 ₪ כולל מע"מ!

הפרקטיקה של דיני חברות- 2024!

מרצה: עו”ד ורו”ח שי עינת

 • לימוד עקרונות היסוד במיסוי חברה בישראל ולאור השינויים בחוק.
 • שימוש במימון דק כתכנון מס.
 • התאגדויות שונות לצורכי מס: חברה משפחתית, חברת בית ועוד.
 • תכנוני מס יסודיים בהתאגדות במסגרת חברה.
 • טכניקות למשיכת רווחים מחברה לבעלי המניות.
 • העתקת פעילות מיחיד לחברה.
 • אחריות פלילית לצורכי מס של עובדים בכירים ודירקטורים.
 • מכירת מניות.
 • מכירת פעילות.
 • הקצאת מניות.

מרצה: עו”ד שחר שמעוני

 • סקירת התאגידים המשפטיים הקיימים בישראל.
 • כיצד מקימים חברה בישראל? לימוד הפרקטיקה של רישום חברה פרטית.
 • מתי כדאי להמליץ ללקוח על הקמת חברה?
 • לימוד סעיף אחר סעיף של הסכם בין בעלי מניות המקימים חברה.
 • לימוד המושגים החשובים בהסכם: זכות סירוב ראשון, זכות ההצטרפות, חובת הצטרפות,  זכות קדימה, איסור מכירה, מנגנוני היפרדות, גלולת רעל ועוד.
 • תקנון החברה, היחס בין תקנון החברה להסכם בעלי המניות.
 • סוגי תקנונים שונים לשימושים שונים. לימוד על גבי תקנון מאסטר.

מרצה: עו”ד שחר שמעוני

 • לימוד עקרונות עריכת הסכם מכירת מניות. לימוד על גבי הסכם מאסטר.
 • לימוד עקרונות הסכם הקצאת מניות / הסכם השקעה. לימוד על גבי הסכם מאסטר.
 • הסכמי מכירת פעילות.
 • הסכם שכר טרחה.
 • אלטרנטיבות להסכם השקעה: הסכם הלוואה מהירה, safe.
 • לימוד מודל מצגים ובדיקת נאותות.
 • אופן הדיווח לרשם החברות וטפסים רלוונטיים, ביחס לכל סוג הסכם ועל מה לדווח לרשם החברות.
 • קביעת שכ”ט והתקשרות עם הלקוח ביחס להסכמים אלו.
 • מצגות המרצים.
 • דוגמאות בקבצי Word לכל המסמכים הנדרשים לשימוש מיידי.
 • חוברות הקורס לכל שיעור להדפסה מיידית.
 • תעודה מהודרת למסיימים!