הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
₪3510

השתלמות הדיגיטלית המקיפה

ייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים 2023

נושאי הלימוד

יש ללחוץ על החצים בצד ימין לצפייה בתכני השיעורים
 • בשני שיעורים אלו נסקור הסכם מכר דירה יד שנייה בשיטת “צעד אחר צעד”. נעבור באופן שיטתי על מבנה הסכם סעיף אחר סעיף, הבדיקות המקדמיות שיש לבצע, סקירת הנספחים השונים להסכם, לימוד המנגנונים המשפטיים השונים בהסכם, לימוד והבנת יפויי הכוח השונים וכמובן איך לבנות הסכם שכ”ט נכון. נלמד גם כיצד להתנהל נכון ביום החתימה על ההסכם ולאחריו. בשיעור זה יחולק הסכם דוגמא אשר הלימוד יעשה באמצעותו בשיטת “צעד אחר צעד”.
  מרצה – עו”ד שי עינת , רו”ח
 • חלק א’ – הסכם מכר דירה יד שנייה- דירה שרשומה בחברה משכנת
  בחלק זה נעסוק במקרה בו דירה רשומה בחברה משכנת. נלמד את ההדגשים בעסקה שכיחה מסוג זה.
  נעבור על דוגמת הסכם תוך התעכבות על הסעיפים הרלוונטיים שבו.

 • חלק ב’ – הסכם מכר דירה יד שניה – דירה שרשומה ברשות מקרקעי ישראל
  בחלק זה נעסוק במקרה בו דירה רשומה בטאבו במסגרת חכירה מהוונת אל מול רשות מקרקעי ישראל (רמ”י). בשיעור זה יוצג הסכם ונעבור על המסמכים והסעיפים הרלוונטיים להסכם מסוג זה.
  מרצה עו”ד שי עינת , רו”ח
 • מרבית עסקאות רכישת דירה מסתייע הרוכש במשכנתא. עורכי הדין נדרשים להתמודד עם “כתב התחייבות לרישום משכנתא” אשר נשלח על ידי הקונה, או עם דרישה לרישום משכנתא על בעלות המוכר במקרה של בנק מסחרי. למסמך זה חשיבות רבה ורבים נוטים להקל בו ראש. בשיעור זה ננתח את התיקונים והשינויים הנדרשים במסמכים השונים הנוגעים לכתב התחייבות לרישום משכנתא, בשיעור יוצגו כתבי התחייבות של הבנקים השונים תוך ניתוח שינויים בהם.
  מרצה   עו”ד חוה אפשטיין
 • מרבית הרשלנויות המקצועיות של עורכי דין העוסקים במכירה/רכישה של דירת מגורים מקורה בסוגית המס הנוגעת למכירה ו/או רכישת דירה. בשיעורים אלו נסקור את הבדיקות שיש לבצע מול הלקוח ביחס לסוגית המס, תוך לימוד אופן הבדיקה אם המוכר זכאי לפטור מוחלט או פטור לינארי מוטב. מנגד נלמד את עקרונות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ראשונה/שניה ועוד. נלמד את אופן הדיווח המקוון למשרד מיסוי מקרקעין. לאור חשיבות הנושא ומורכבותו נקדיש לכך שני שיעורים שלמים.
  מרצה –   עו”ד שי עינת, רו”ח
 • בשיעורים אלו נסקור הסכם רכישת דירה יד ראשונה “צעד אחר צעד”, לרבות נספחיו תוך התייחסות מפורטת לסעיפים השונים. קודם לסקירת ההסכם תיערך הקדמה ובה סקירה של החוקים הרלוונטיים וביניהם: חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) לרבות התיקונים האחרונים והחשובים.
  מרצה   עו”ד ארז ללצ’וק
 • מצגות המרצים!
 • תרשימי זרימה וצ’ק ליסט!
 • דוגמאות הסכמי מכר בקבצי word!
 • חוברת לכל שיעור להדפסה מיידית! (*אפשרות שליחה פיזית בתיאום מראש)
 • תעודה מהודרת למסיימים!


  לכל שאלה ביחס לתכני הקורס –
  עו”ד ורו”ח שי עינת אשר מוביל את ההשתלמות,
  זמין לרשותכם בשיחת טלפון או במייל! בתיאום מראש.

חשוב !

שלום משתתף/ת יקר/ה,
על מנת להפיק את המקסימום מן הלימוד חלקנו את הלימוד לקבצי וידיאו בהתאם לחלוקת הנושאים מטה.
לקובצי הוידאו צמודה חוברת אותה אתם יכולים להוריד בהדפסה מיד.
מומלץ מאוד כי הלימוד וההקשבה לכל שעור תעשה אל מול קריאה  בחוברת בהתאם להנחיות המרצה.