הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
₪1200 כולל מע"מ!

ייצוג ועריכת הסכם פינוי בינוי

עתיד הבניה בישראל מצוי בעסקאות התחדשות עירונית. לשם הולך שוק הנדל”ן בשנים הקרובות. הדבר מחייב את עורכי הדין אשר עוסקים במקרקעין “לעלות ליגה” ולהתמקצע בעסקאות פינוי בינוי כמייצגי דיירים או יזמים!

 • סקירת החלופות השונות בפינוי בינוי.
 • סקירתה החידושים האחרונים בעקבות חוק ההסדרים לרבות סקירה של:
  הבטי המס בעסקאות פינוי בינוי.
  הזכויות המיוחדות של האוכלוסייה המבוגרת בפינוי בינוי.
 • סקירה מקצועית של הוראות חוק פינוי בינוי.
 • סקירה מקצועית של סעיפי המס בפינוי בינוי בחוק מיסוי מקרקעין.
 • סקירה של תקנות פינוי בינוי בדבר כינוס בעלי הדירות והאופן הנדרש לביצוע הכינוס, לרבות:
  – 
  מה עושים בכנס דיירים? ועל מה לתת דגש.
  – 
  דוגמת תקציר הסכם (עקרי ההצעה) להפצה בכנס דיירים טרם החתימה ובהתאם לתקנות.
 •  סקירה של הסכם “פינוי בינוי” – צעד אחרי צעד!
 • מעמד חתימת ההסכם – ועל מה לתת דגש.
 • הסכם שכ”ט (הסדר ייצוג עו”ד דיירים) – דוגמא ומתן דגשים.
 • חלוקת התפקידים בין עו”ד המייצג יזם ועו”ד המייצג דיירים.
 • השלמות ומענה על שאלות.

חשוב !