הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
936 ₪ כולל מע"מ!

* לאחר רכישת הקורס - התכנים יופיעו בתחתית דף זה, על מנת לראותם יש לגלול מטה עד הסוף.

עריכת הסכמי מתנה והלוואה במסגרת המשפחתית

(הסדנא הדיגיטלית המלאה והראשונה בישראל!)
מתנות והלוואות במסגרת המשפחתית הפכו  בשנים אחרונות לבון טון של ממש וזאת על מנת לסייע לזוג צעיר לרכוש דירה או משיקולי העברה בין דורית, או משיקולי חסכון מס. במקרים רבים מהלכים  אלו אינם מוסדרים מבחינה משפטית כדבעי, דבר שעלול להוביל לתקלות משפטיות בהמשך במקרה של סכסוך משפחתי, או ביקורת של רשות המסים. מטרת הסדנא הינה ללמוד מן המומחים בתחום כיצד לעשות זאת נכון מבחינה משפטית תוך לקיחה בחשבון של כלל השיקולים המשפטיים האפשריים.

שיעור מס’  1

חלק א’ – עו”ד רוית טוב לי  – מבוא חשוב
 • מבוא – תרבות חברתית, משפחתית וכלכלית של “עזרה לילדים” וחשיבותה של עיגון העזרה במסמך משפטי נכון.
 • הצורך בהגנה למעניקים – מפני הילדים עצמם ומפני בני זוגם של הילדים?
 • שיקולים חשובים בהעברה במתנה : עקיפת הנחיות רמ”י, חסכון במס רכישה, במס הכנסה ועוד.
 •  מה בין מתנה כספית לילדים לבין מתן הלוואה?
 • העברות ככלי לתכנון העברה בינדורית.
 • העברות במתנה כאסטרטגית הורשה.
 • העברות במתנה ככלי לצמצום מעורבת המדינה.
חלק ב’ – עו”ד אורי צפת  – הסכם מתנה
 • הענקת מתנה וביטולה –  המסגרת הנורמטיבית הנדרשת.
 • סקירת פסיקה רלוונטית: העברת נחלה במתנה, העברת מגרש במתנה, העברת דירה במתנה.
 • צרוף קרוב משפחה לחשבון בנק – כיצד לעשות זאת נכון?  
 •  הסכם מתנה – העברת דירת מגורים לקרוב. מעבר על דוגמת הסכם לרבות המסמכים הנלווים הנדרשים ( תצהירים, רישום הערות אזהרה לדיס- פוזיציה וכיו”ב).
 •  כיצד להגן על המתנה מפני בן זוג “טורף”?
 •  מתנה שתוקנה למקבל לאחר מות הנותן –  האם אפשרי?
 •  הסכם מתנה על תנאי מפסיק ( או דוחה)– נעבור על דוגמת הסכם.

שיעור מס’ 2

חלק א’ – עו”ד רוית טוב לי  – הסכם הלוואה
 • הסכם הלוואה – מעבר על דוגמת הסכם הלוואה בשיטת “צעד אחר צעד” תוך סקירת חלופות מומלצות ותוך התייחסות לפסיקה רלוונטית.
 • קביעת בטוחות נכונות לצורך הבטחת ההלוואה ליום סגריר.
 • סקירת פסיקה רלוונטית.
חלק ב’ – עו”ד ורו”ח שי עינת  – היבטי מס במתנות והלוואות
 •  היבטי המס בהלוואה בתוך המשפחה.
 •  שיקולי מס שונים במתן דירה במתנה להורים ו/או לילדים וכיצד מנהל מס שבח נלחם בתופעה?
 •  מתי ביטול מתנה הופכת למכר חוזר

חשוב !