הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
400 כולל מע"מ

חוק ההסדרים כולל מהפכה ממשית בתחום מיסוי המקרקעין אשר משפיעה על תכנון המס ודורשת היערכות נאותה ומיידית. 

לחצו ▶️ לצפייה בטעימה מן ההרצאה:

תכנית ההרצאה בהרחבה

שינויים במיסוי דירות מקרקעין – חלק א'

שינוי מס’ 1 – קיצור תקופת הגרייס בחילוף דירות לענין חישוב מס רכישה כדירה יחידה והפטור ממס שבח.
שינוי מס’ 2 – צמצום הפטור הלינארי המוטב לפי סעיף 48א(ב2) לחוק.
שינוי מס’ 3 – מיסוי “דירת מעטפת” כדירת מגורים לענין מס רכישה.
שינוי מס’ 4 – הפחתת שעור המס על השבח הריאלי מ47% ל-25%.
שינוי מס’ 5 – קיזוז הכנסות מדמי שכירות כנגד תשלום הוצאות שכירות.

שינויים במיסוי התחדשות עירונית – חלק ב'

שינוי מס’ 1 – מלכודת המס במכירת דירה חליפית במסגרת פרויקט תמ”א 38 ופינוי בינוי, ומה עמדת רשות המסים החדשה?
שינוי מס’ 2 – הארכת תחולת הטבות המס לפרק התמ”א 38.
שינוי מס 3 – התאמת פרק חמישי5 לחלופת שקד וחלופות חיזוק נוספות.
שינוי מס’ 4 – מתן פטור יחודי לבעלי שתי דירות בבנין העובר תמ”א 38.
שינוי מס’ 5 – מתן פטור בקבלת תמורה שהיא דירה וכסף ומלכודת המס במכירת דירת התמורה.

שינוי מס’ 6 – שלילת הטבה לשותפים בדירה שעוברת הליך תמ”א.
שינוי מס’ 7  העברת דירה במתנה עובר לחתימה על הסכם תמ”א.
שינוי מס’ 8 – מכירת דירה חליפית שבמקור הדירה לא שימשה למגורים.
שינוי מס’ 9 – הרחבת הגדרת “קשיש” גם לאנשים סיעודיים.
שינוי מס’ 10 – הטבות חדשות לקשיש.
שינוי מס’ 11 – חבות מס מצומצמת בסחור פרויקט תמ”א.