ייצוג ועריכת הסכם מכר דירת מגורים

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
₪3510

עלות

עלות ההשתלמות הינה 3,510 ₪ כולל מע”מ. 
(ניתן לפרוס עד 10 תשלומים)

כ- 19.5 שעות וידיאו לצפייה!

* לעורכי דין צעירים שמספרם מעל 87,000
עלות ההשתלמות היא 3000 ₪ ברישום טלפוני.

 

תכנית לימוד

סילבוס תכנית ההשתלמות הדיגיטלית

שלום משתתף/ת יקר/ה,

על מנת להפיק את המקסימום מן הלימוד חלקנו את הלימוד לקבצי וידיאו בהתאם לחלוקת הנושאים מטה.
לקובצי הוידאו צמודה חוברת אותה אתם יכולים להוריד בהדפסה מיד.
מומלץ מאוד כי הלימוד וההקשבה לכל שעור תעשה אל מול קריאה  בחוברת בהתאם להנחיות המרצה.


תוכן שעורים מס’ 1, 2 ו3(א) –  חוזה מכר דירה יד שניה שרשומה בפנקס הבתים המשותפים
במפגשים אלו  נסקור הסכם מכר דירה יד שנייה  בשיטת “צעד אחר צעד”. נעבור באופן  שיטתי על מבנה הסכם  סעיף אחר סעיף, הבדיקות המקדמיות שיש לבצע, סקירת הנספחים השונים להסכם, לימוד המנגנונים המשפטיים השונים בהסכם, לימוד והבנת יפויי הכוח השונים  וכמובן איך לבנות הסכם שכ”ט נכון. נלמד גם כיצד להתנהל נכון ביום החתימה על ההסכם ולאחריו. במפגש זה יחולק הסכם דוגמא אשר הלימוד יעשה באמצעותו בשיטת “צעד אחר צעד”.
מרצה – עו”ד שי עינת , רו”ח.

תוכן שעור מס’ 3(ב)  – הסכם מכר דירה יד שנייה- דירה שרשומה בחברה משכנת
בשעורים אלו  נעסוק במקרה בו דירה רשומה בחברה משכנת. נלמד את ההדגשים בעסקה שכיחה מסוג זה. נעבור על דוגמת הסכם תוך התעכבות על הסעיפים הרלוונטים שבו.
מרצה – עו”ד שי עינת , רו”ח.


תוכן שעור מס’ 3(ג) – הסכם מכר דירה יד שניה – דירה שרשומה ברשות מקרקעי ישראל
תוכן השעור –  מקרה בו דירה רשומה בטאבו  במסגרת חכירה מהוונת אל מול רשות מקרקעי ישראל (רמ”י). במפגש זה יוצג הסכם ונעבור על המסמכים והסעיפים הרלוונטים להסכם מסוג זה.
מרצה – עו”ד שי עינת , רו”ח.


שעור מס’ 4 + שעור מס’ 5
– ארגז הכלים המלא להיבטי  מס שבח ומס רכישה בדירת מגורים
מרבית הרשלניות המקצועיות של עורכי דין העוסקים במכירת דירת מגורים מקורה בסוגית המס הנוגעת למכירה ו/או רכישת דירה. במפגשים אלו  נסקור את הבדיקות שיש לבצע מול הלקוח ביחס לסוגית המס, תוך לימוד אופן הבדיקה אם המוכר זכאי לפטור מוחלט או פטור לינארי מוטב. מנגד נלמד את עקרונות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ראשונה/שניה ועוד. נלמד את אופן הדיווח המקוון למשרד מיסוי מקרקעין. לאור חשיבות הנושא ומורכבותו נקדיש לכך שני מפגשים שלמים.
מרצה –   עו”ד שי עינת, רו”ח


שעור מס’ 6
– כתב התחייבות לרישום משכנתא ומשכנתאות
מרבית עסקאות רכישת דירה מסתייע הרוכש במשכנתא. עורכי הדין נדרשים להתמודד עם “כתב התחייבות לרישום משכנתא” אשר נשלח על ידי הקונה, או עם דרישה לרישום משכנתא על בעלות המוכר במקרה של בנק מסחרי. למסמך זה חשיבות רבה ורבים נוטים להקל בו ראש. במפגש זה ננתח את התיקונים והשינויים הנדרשים במסמכים השונים הנוגעים לכתב התחייבות לרישום משכנתא, במפגש יוצגו כתבי התחייבות של הבנקים השונים תוך ניתוח שינויים בהם.
מרצה: עו”ד חוה אפשטיין


שעורים מס’ 7 +8
 -הסכם  רכישת דירה מקבלן
בשיעורים אלו  נסקור הסכם רכישת דירה יד ראשונה “צעד אחר צעד”, לרבות נספחיו תוך התייחסות מפורטת לסעיפים השונים.
קודם לסקירת ההסכם תיערך הקדמה ובה סקירה של החוקים הרלוונטיים וביניהם: חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי דירות).
מרצה: עו”ד ארז ללצ’וק שותף במשרד ח.נועם ושות’.

חשוב !

לאחר הרכישה ישלחו אלייך מספר מיילים אוטומטיים, ביניהם – אישור הצטרפות, חשבונית מס ופרטי התחברות לקורס (שם משתמש וססמא) – יש לבדוק גם בדואר זבל (“ספאם”)

לצפייה בקורס יש להכנס לאתר וללחוץ על כפתור “התחברות תלמידים” שנמצא למעלה בצידו השמאלי של האתר – לאחר מכן יפתח לך הקורס שרכשת.

*הצפייה בקורס נפתחת לשנה שלמה מרגע הרכישה.

לצפייה בקבצי הקורס