הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
1,404 ₪ כולל מעמ
מושגי יסוד ועקרונות חשובים במרחב הכפרי

בהרצאה זו המרצה עובר על מושגי יסוד במרחב הכפרי,  ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות לנחלות ולסוגיות של  העברת זכויות בנחלות חקלאיות ובמשקי עזר, בראי דיני רמ”י והדין בכלל, ההסכם התלת צדדי, ההסכם הדו צדדי, כולל התייחסות להעברת זכויות בנחלה בחיי בעלי הנחלה, מכר נחלה, מינוי בן ממשיך, העברה ללא תמורה של הנחלה לבן/בת, הורשת המשק החקלאי, כולל כל נושא תכנון המס הקשור לעניינים אלו.

היוון חלקת המגורים בנחלה + והסכמים לתעסוקה במושבים

המרצה עובר על כל החלטות רמ”י הנוגעות להיוון חלקת המגורים בנחלה, יתרונות וחסרונות בכניסה להסדר ההיוון, הקמת 3 יחידות דיור בנחלה, פיצול מגרשים בנחלה, עיגון זכויות המגורים במשק בהתאם לסימן ז’ לקודקס של רמ”י, תוך לימוד פתרון הבעיות המשפחתיות במשפחה בעלת נחלה. הדגשים בהסכמי פל”ח ( פעילות לא חקלאית) וחוזים לתעסוקה במושבים.

לימוד עריכת חוזה מכר נחלה –  “בשיטת צעד אחר צעד”

הבדיקות המקדימות שעל רוכש נחלה לערוך טרם חתימה על חוזה נחלה. לאחר מכן מעבר על חוזה על חוזה מכר נחלה ב”שיטת צעד אחר צעד”. יינתן דגש מיוחד  לסוגיות המיוחדות: בטחונות, אישור רמ”י להעברת זכויות, בדיקת זכויות המוכר, הורשת נחלה, הזיקה בין חברות להעברת זכויות בנחלה, הצורך בקבלת אישור האגודה להעברת זכויות, קיומם של חובות, הסכמים עם האגודה. כמו כן, תיעשה סקירת פעולות מול רמ”י וטפסים מיוחדים. 

מרצים:
עו”ד אייל סודאי – מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות , שותף ומנהל משרד עורכי דין חיימסון, סודאי ושות’
עו”ד עופר נועם  משרד עורכי דין  ח. נועם ושות’. מומחה בדיני אגודות, ורמ”י.
אבי חליוה סמנכ”ל חברת דטהמפ, לשעבר מנהל אגף בכיר למיפוי ומדידות ומנהל המרכז לרישום משבצות חקלאיות, רמ”י.

חשוב !