הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
350 ₪ כולל מע"מ!

סוגיות פרקטיות מתקדמות בייפוי כוח מתמשך

נושאי הסדנא:
 • למה חייבו אותנו בפגישה נפרדת והאם אפשר לדלג על השלב הזה? 
 • מדוע איננו יכולים לערוך יפכ”מ לקרוב משפחה?
 • על מה חוקרים אותנו במשרדי האפוטרופוס הכללי?
 • למה מוגשות כל כך הרבה בקשות לבתי המשפט לביטול ייפוי כוח?
 • כיצד מבטלים ייפוי כוח טרם כניסתו לתוקף? ואחרי?
 • מהי “הפקעה” של יפכ”מ?
 •  מדוע משנים לנו את הטופס כל הזמן?
 • שאלת כשרותו של הממנה –”עשה ואל תעשה”
 • מילוי הסעיפים המהותיים “צעד אחר צעד” כל ההסברים!
 • למה יש לשים לב בעריכת ייפוי כוח מתמשך בהקשר המשפחתי הרחב של הממנה?
 • טעויות טכניות נפוצות של עורכי דין במילוי הטופס.
 • כוונת המחוקק וניתוח פסקי דין המועטים שניתנו
 • מה קורה עם הבנקים ומה אנחנו חייבים לעשות בנושא?
 • אימות חתימה מרחוק, בעד ונגד.
 • ההגיון המבהיר את הדרישות לגבי השקעת כספי ממנה
 • דפי ההנחיות השונים שנוחתים עלינו חדשות לבקרים, למה

חשוב !