הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
300 ₪
  • חשיבות תכנון המס עובר לעריכת צוואה ופטירת המוריש.
  • הפטור ממס שבח במכירת דירת ירושה והמדיניות  ליורש תושב חוץ
  • שיקולי מס שחובה לקחת בחשבון בעת עריכת צוואה.