עדכון – הקלות מס

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

 

חברות וחברים שלום רב,

במסגרת הלימוד של הוראות סעיף 49ב(2) לחוק לצד הוראות סעיף 49ג אבקש לעדכן כי פורסמה הקלה בימים אחרונים.

אדגיש כי אין בהקלה כדי להשפיע על רוכשי דירה חליפית לאחר יום 1.1.20.