חלק א- 
– השיקולים בבחירת ההליך המשפטי המתאים עם חקיקת חוק חדלות פירעון החדש
– מה האפשרויות שעומדות כיום בפני מי שמצוי בקריסה כלכלית?
– נכון ולא נכון בהגשת בקשה במסגרת החוק החדש.

חלק ב- 
– דגשים בהגשת בקשת פשיטת רגל מטעם חייב ומטעם נושה . איך יתנהל ההליך?
– איך להתנהל במסגרת ההליך ומתי הוא מסתיים?
– סקירת טפסים ונהלים

מרצה: עו”ד אורן הראל – מנהל מיוחד מטעם הכנ”ר.

חלק א- 
– תפקידם והשפעתם של הגורמים המעורבים בהליך הפש”ר לאור הוראות החוק החדש לאורך השלבים השונים של ההליך.
– החייב ובני משפחתו – השפעות כלכליות צולבות ומימוש דירת המגורים.

חלק ב-
– מעמדו של הנושה המובטח וסדרי הנשייה החדשים. 
– הסדר נושים צו לשיקום כלכלי הפטר  וסיום ההליך.

מרצה: עו”ד אורן הראל – מנהל מיוחד מטעם הכנ”ר.

חלק א- 
– מטרות החקירה  וסקירת הוראות הדין הרלבנטיות לאור חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
– פרקטיקה של חקירות- מהלך החקירה, הצדדים לחקירה, לרבות הדרכים השונות לאיסוף מידע.

חלק ב-
– סקירת מקרי חקירות נפוצות בהליך – קבלת המידע והליכי החקירה.
– מקרה לניתוח.

מרצה: מר אורן זילברברג – עורך דין בכונס הרשמי.