דוגמאות הסכם, צ’קליסטים, מסמכים נלווים ב-Word – חלק ב’

  1. שאלון לצורך הכנת שומה עצמית מס שבח במכירת דירת מגורים
  2. נוסח הסכם מכר של דירה הרשומה בחברה משכנת
  3. דוגמת הסכם מכר דירה שרשומה ברמי
  4. יפוי כוח תכנוני

שאלון לצורך הכנת שומה עצמית מס שבח

נוסח הסכם מכר של דירה רשומה בחברה משכנת

דוגמת הסכם מכר דירה שרשומה ברמ”י

צ’ק ליסט יום מכירה – דירה רשומה בפנקס הבתים המשותפים

יפוי כוח תכנוני