הסכם מכירת נחלה מבוא משפטי ותכנוני – מרצים עו”ד עופר נועם ואבי חליבה מודד מוסמך