הסכם מכר דירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים – שיעור מספר 3