הסכם מכר של דירת מגורים יד שניה שרשומה בחברה המשכנת – מצגת