מעבר על דוגמאת הסכם מכר נחלה – מרצה עו”ד עופר נועם