חומר מקצועי לצפייה והורדה- מתנות והלוואות –

חוברת מס’ 1

חוברת מס’ 2

דוגמאת הסכם הלוואה

דוגמאת הסכם מתנה עם הגנות למעניק