חלק א’ – הכרת רמ”י, מונחים חשובים והליכים

* לשיעור זה מצורפים 2 מצגות של המרצים  – בלשונית “חומרי עזר”.

שיעור זה מחולק ל-2 הרצאות:

1. הכרת מבנה רמ”י, ופרוצדורה מול ממ”י – הרצאת מבוא
2. סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני