שיעור מס’ 1 חלק א’ – ייצוג ועריכת הסכם פינוי בינוי

נושאי לימוד:

  • סקירת החלופות השונות בפינוי בינוי.
  • סקירתה החידושים האחרונים בעקבות חוק ההסדרים לרבות סקירה של:
    הבטי המס בעסקאות פינוי בינוי
    – הזכויות המיוחדות של האוכלוסייה המבוגרת בפינוי בינוי
  • סקירה מקצועית של הוראות חוק פינוי בינוי