שיעור 1 חלק ב’ – עו”ד אורי צפת –

חלק ב’ – עו”ד אורי צפת

  • הסכם מתנה – העברת דירת מגורים לקרוב. מעבר על דוגמת הסכם מתנה לרבות המסמכים הנלווים הנדרשים (תצהירים, רישום הערות אזהרה לדיס- פוזיציה וכיו”ב).
  • הסכם מתנה על תנאי – מעבר על הסעיפים החוזיים הרלוונטיים, המשמעות המשפטית והתנהלות בעת הפרת התנאי.
  • מתנה שתוקנה למקבל לאחר מות הנותן – הצגת דוגמא מלאה לרבות הצגת הנוסח הנדרש בצוואת נותן המתנה.
  • כיצד להגן על דירת המגורים שניתנה במתנה מפני תביעות עתידיות של בן הזוג?

חלק ראשון

חלק שני