הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל (ההשתלמות המלאה) – דיגיטלי

עבור משתתפי הסדנה הפרונטלית בלבד.
השימוש הוא אישי בלבד!