ייצוג חייבים בהליך חדלות פרעון - דצמבר 2021 עבור משתתפי ההשתלמות