כתבי התחייבות לרישום משכנתא בעסקת רכישת דירה - דיגיטלי

351.00