כתבי התחייבות לרישום משכנתא בעסקת רכישת דירה – דיגיטלי

351.00