נפגשים ב-20.03.22

הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל

Days
Hours
Minutes
Seconds

כל הפרקטיקה של רשות מקרקעי ישראל ! עכשיו בהשתלמות עומק בת 4 מפגשים

מרבית מנכסי המקרקעין בישראל מנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל. לעוסקים במלאכת המקרקעין קיימת חשיבות רבה להכרת הרשות, אופן ביצוע התשלומים, החלטותיו הבסיסיות והחדשות, ההסכמי החכירה השונים והפרקטיקה הנהוגה בו. מטרת השתלמות מרוכזת זו היא להעניק את הידע והפרקטיקה הנדרשת באמצעות מומחים לתחום.

מהי תכנית הלימוד?

הכרת רשות מקרקעי ישראל, מונחים חשובים והליכים.

מפגש מס' 1 - 20.3.22

16:00-16:30 – התכנסות, רישום וחלוקת חומר.

16:30-18:00 – הכרת מבנה רמ”י, ופרוצדורה מול ממ”י – הרצאת מבוא
רקע היסטורי, מטרות רמ”י, הבסיס החוקי לפעילות רמ”י. חלוקת הבעלות בשטחי מדינה ישראל ושטחים בניהול רמ”י.
מבנה ארגוני רמ”י, החלטות המועצה, והקודקס החדש להחלטות  מועצת מקרקעי ישראל.

מרצה: עו”ד עופר נועם שותף מנהל – משרד עורכי דין ח. נועם ושות’. מומחה בדיני אגודות, ורמ”י.

18.20 – 18.00 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:20-19:45 נושא הרצאה –   סוגי חכירה בקרקע עירונית וסוגי תשלומים במגזר העירוני
תשלומים במגזר העירוני וכיצד הם נקבעים: דח”ש , יובל חכירה, היוון במגזר העירוני, היוון בקרקעות לתעסוקה, דמי היתר
לתוספת בניה,  דמי שינוי יעוד וניצול.

מרצה:  מר ארז כהן–יו”ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל לשעבר.

חוזי חכירה בקרקע עירונית והקנית הבעלות בקרקע עירונית להלכה ומעשה

מפגש מס' 2 - 27.3.22

16:00-16:30 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:30-18:00 נושא הרצאה – חוזי חכירה בקרקע עירונית.
במפגש נעבור על חוזי חכירה בקרקע עירונית תוך מתן הדגשים חשובים.

מרצה: עו”ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ”י

18:00-18:15 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45 נושא הרצאה – הקנית הבעלות בבניה רוויה וצמודת קרקע  בהתאם להחלטת רמ”י.
בהרצאה זו יסקור המרצה את ההחלטות רמ”י בדבר הפיכת החכירה המהוונת לבעלות בקרקע עירונית והפרוצדורה הנדרשת לכך.

מרצה: עו”ד יואש זלינגר- שותף במשרד אילן שרקון – מומחה בתחום רמ”י

חוזי חכירה במרחב הכפרי ובקרקע חקלאית

מפגש מס' 3 - 3.4.22

15:30-16:00 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי. 

16:00-18:00 נושא הרצאה  – מושגי יסוד ועקרונות חשובים במרחב הכפרי
בהרצאה זו יעבור המרצה על מושגי יסוד במרחב הכפרי, ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות לנחלות ולסוגיות של  העברת זכויות בנחלות חקלאיות ובמשקי עזר,
בראי דיני רמ”י והדין בכלל, ההסכם התלת צדדי, ההסכם הדו צדדי, כולל התייחסות להעברת זכויות בנחלה בחיי בעלי הנחלה, מכר נחלה, מינוי בן ממשיך,
העברה ללא תמורה של הנחלה לבן/בת, הורשת המשק החקלאי, כולל כל נושא תכנון המס הקשור לעניינים אלו.

18:00-18:15 הפסקת כיבוד ו-networking.

18:15-19:45 נושא הרצאה – היוון חלקת המגורים בנחלה + והסכמים לתעסוקה במושבים
המרצה יעבור על כל החלטות רמ”י הנוגעות להיוון חלקת המגורים בנחלה, יתרונות וחסרונות בכניסה להסדר ההיוון, הקמת 3 יחידות דיור בנחלה,
פיצול מגרשים בנחלה, עיגון זכויות המגורים במשק בהתאם לסימן ז’ לקודקס של רמ”י, תוך לימוד פתרון הבעיות המשפחתיות במשפחה בעלת נחלה.
הדגשים בהסכמי פל”ח ( פעילות לא חקלאית) וחוזים לתעסוקה במושבים.


מרצה: עו”ד אייל סודאי -מומחה בענייני מושבים ואגודות שיתופיות , שותף ומנהל משרד עורכי דין חיימסון, סודאי ושות”.

לימוד עריכת הסכם מכר נחלה

מפגש מס' 4 - 10.4.22

15:30-16:00 התכנסות וחלוקת חומר מקצועי.

16:00-19:30 לימוד עריכת חוזה מכר נחלה –  “בשיטת צעד אחר צעד”
במפגש זה יסקור ראשית המודד אבי חליווה את הבדיקות המוקדמות שעל רוכש נחלה לערוך טרם חתימה על חוזה נחלה.
לאחר מכן יעבור המרצה (עו”ד עופר נועם) על חוזה מכר נחלה ב”שיטת צעד אחר צעד”. יינתן דגש מיוחד  לסוגיות המיוחדות: בטחונות,
אישור רמ”י להעברת זכויות, בדיקת זכויות המוכר, הורשת נחלה, הזיקה בין חברות להעברת זכויות בנחלה, הצורך בקבלת אישור האגודה להעברת זכויות,
קיומם של חובות, הסכמים עם האגודה. כמו כן, תיעשה סקירת פעולות מול רמ”י וטפסים מיוחדים. תינתן דוגמת חוזה לתרגול בכיתה.

מרצים:

עו”ד עופר נועם – שותף מנהל – משרד עורכי דין  ח. נועם ושות’. מומחה בדיני אגודות, ורמ”י.

אבי חליוה – סמנכ”ל חברת דטהמפ, לשעבר מנהל אגף בכיר למיפוי ומדידות ומנהל המרכז לרישום משבצות חקלאיות, רשות מקרקעי ישראל.

19:30 – 20:00 – סיום ההשתלמות וחלוקת תעודות

נשמע מעניין?

כמה זה עולה לי?

2,106 ₪ כולל מע"מ

(ניתן לשלם עד 10 תשלומים)

שאלות ותשובות חשובות

מי יעזור לי אם יהיו לי שאלות?​​

כל שאלה מקצועית, ניתן יהיה להפנות למרכז ההשתלמות, עו"ד שי עינת.

היכן ההשתלמות תיערך?

ההשתלמות תיערך בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב. (10 דק' הליכה מרכבת עזריאלי).

מה עוד אקבל?

🗸 בכל מפגש תקבלו חוברת ובה החומרים הרלוונטיים.
🗸 כיבוד מפנק לאורך כל ההשתלמות.

ואם החמצתי מפגש?

🗸 תקבלו קובץ וידאו של המפגש
🗸 תקבלו את כל החומר שחולק בו.

diploma

תעודה לבוגרי ההשתלמות

לאחר השתתפותכם בכל המפגשים, במפגש מס’ 8 תחולק תעודה מהודרת לבוגרי ההשתלמות

הקורסים הדיגיטליים שלנו

צור קשר

תמיד כאן לכל שאלה